Wyposażenie łazienek i kuchni najwyższej jakości.

 • 30 lat gwarancji
 • Powłoka antybakteryjna
 • Produkt polski
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

Regulamin sklepu

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
 
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.winwal.pl z siedzibą w Warszawie, ul Klaudyny 16a, 01-684,NIP 525-205-14-13, zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawa.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z przeglądarką stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia w sklepie internetowym www.winwal.pl. Przeglądarka powinna akceptować ciasteczka (cookies).
 3. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
 4. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 5. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sklepem.
 7. Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie Klient akceptuje Regulamin.
 8. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.
 9. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie (dotyczy Klientów, którzy nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem Sklepu) jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży).
 10. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez firmę Winwal do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) oraz do celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, będący osobą fizyczną, składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych
II. Ceny
 
 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

 

III. Zamówienie
 
 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego w koszyku zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane. 
 2. Złożone Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem w przeciągu od 1 do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od chwili dostarczenia Zamówienia na serwer Sklepu. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta - gdy Klient podjął decyzję o zakupie – ma miejsce, gdy Klient potwierdził zamówienie w wiadomości e-mail, a następnie zaakceptował ustalone warunki (status zamówienia "Potwierdzone przez Klienta").
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika Sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem (Kupującym) oraz Sklepem (Sprzedającym).
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, a w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

 

IV. Termin realizacji zamówienia
 
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe Sklepu (lub po zapłacie przez serwisy współpracujące ze Sklepem), bądź potwierdzenia złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze.
 2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).
 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia towaru jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych. Jeśli Klient wybiera płatność przelewem, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje wysłane do realizacji - przy czym termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia po wpływie pełnej ceny na konto bankowe Sklepu. Szczegółowa informacja o terminach realizacji zamówienia znajduje się w katalogu produktów, przy każdym z nich oddzielnie.
 4. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania towaru w różnych terminach, z czym może się również wiązać dodatkowa opłata za dostawę towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 6. W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

V. Formy płatności
 
 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • płatność przelewem pełnej wartości zamówienia z góry - jeśli Klient składając zamówienie wybiera niniejszą formę płatności,
  • płatność przy odbiorze towaru od kuriera - w przypadku wyboru przez Klienta niniejszej formuły płatności.
  • płatność elektroniczna - rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 2. Podstawą dokonania płatności jest e-mail (zawierający fakturę proforma) wysłany przez Sklep do Klienta zawierający wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj:
  • dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem,
  • numer konta bankowego Sklepu, na które Klient dokonuje wpłaty,
  • nazwę i adres właściciela rachunku,
  • tytuł zapłaty,
  • w przypadku kosztu transportu ustalanego indywidualnie - dopłata za dodatkowe usługi, itp.

 

VI. Poufność danych i polityka prywatności
 
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) dane osobowe podane w formularzu Zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Winwal do celów marketingowych i ewidencyjnych.
 2. Winwal nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Klienta, z wyjątkiem gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
 3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.winwal.pl.
 4. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy Winwal związane z realizacją Zamówienia i obsługą Klienta.

 

VII. Postanowienia końcowe
 
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 3. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z umową sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl