Wyposażenie łazienek i kuchni najwyższej jakości.

 • 30 lat gwarancji
 • Powłoka antybakteryjna
 • Produkt polski
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

Reklamacje i zwroty

Reklamacje
 
 1. Wszystkie towary są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
 2. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
 4. spisanie brak sporządzenia przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu reklamacyjnego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
 5. Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres: 01-684 Warszawa,ul. Klaudyny 22 lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@winwal.pl.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 8. Czas realizacji reklamacji jest zależny tylko i wyłącznie od producenta.
 9. Podmiotem odpowiedzialnym za uznanie bądź nie uznanie reklamacji jest producent.
 10. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, drewna, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 11. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową wyłącznie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.Klient traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

Zwroty

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy” i wysłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: 01-684 Warszawa ul. Klaudyny 22.
 2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony,w oryginalnym opakowaniu. Sklep wskazuje adres gdzie Klient powinien wysłać lub dostarczyć towar.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z Zamówienia, w przypadku spełnienia powyższych wymagań. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu lub przekazem pocztowym na adres wskazany w wypełnionym przez Klienta Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy” .
 4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 5. Podstawą do zwrotu pieniędzy za oddany towar jest odesłanie przez Klienta paragonu lub po otrzymaniu korekty faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl