Projektowanie dla dostępności: Tworzenie barier architektonicznych

Tworzenie barier architektonicznych w projektowaniu dla dostępności

Projektowanie dla dostępności to proces tworzenia przestrzeni, które są dostępne i użyteczne dla wszystkich, bez względu na ich niepełnosprawność. Wielu projektantów stara się tworzyć przestrzenie, które zapewniają pewien poziom dostępności, ale często popełniają błędy, które prowadzą do tworzenia barier architektonicznych.

1. Czym są bariery architektoniczne w projektowaniu dla dostępności?

Bariery architektoniczne to elementy infrastruktury lub architektury, które ograniczają lub uniemożliwiają dostęp do pewnych obszarów dla osób z niepełnosprawnościami. Te bariery mogą wynikać z różnych czynników, takich jak brak podjazdu lub windy, brak odpowiedniego oznakowania, nieodpowiednie rozmieszczenie mebli i przeszkody w drodze.

2. Jakie bariery architektoniczne tworzą projektanci?

– Brak podjazdu – to najczęstsza bariery architektoniczna, która uniemożliwia osobom na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami wejście do budynku lub przemieszczanie się po nim.
– Nieodpowiednie oznakowanie – brak dostatecznej liczby oznakowań lub niewłaściwe ich umieszczenie powoduje trudności w orientacji i dotarciu do celu, co jest szczególnie trudne dla osób z zaburzeniami widzenia.
– Brak dostatecznej przestrzeni – stłoczona przestrzeń może utrudniać lub uniemożliwiać przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim lub z laską, co utrudnia korzystanie z budynku.
– Wysokie progi – utrudniają przejście pomiędzy pomieszczeniami, a także uniemożliwiają wejście do pomieszczenia osobom na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami.
– Niewłaściwe rozmieszczenie mebli – nieodpowiednie umieszczenie mebli, takie jak krzesła i stoły, może utrudniać lub uniemożliwiać przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami.

3. Jak unikać tworzenia barier architektonicznych w projektowaniu dla dostępności?

– Zadbaj o przestrzeń – Proces projektowania musi koncentrować się na dostępności i ułatwianiu przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami. Projektanci powinni zapewniać odpowiednią przestrzeń, podjazdy, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości i pozycjonowaniu.
– Zapewnij odpowiednie oznakowanie – Projektanci powinni zapewnić odpowiednie oznakowanie, aby ułatwić poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Oznakowanie powinno być jasne, czytelne, a także znajdować się na odpowiedniej wysokości.
– Ułatw przemieszczanie się – Projektanci powinni zwracać uwagę na rozmieszczenie mebli, aby umożliwić osobom na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami łatwy dostęp do przestrzeni.
– Unikaj barier architektonicznych – Projektanci powinni unikać tworzenia barier architektonicznych, takich jak progi lub wąskie drzwi, a także powinien dostosowywać projekt do różnych potrzeb i możliwości, uwzględniając osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
– Wykorzystuj technologię – Dostępne są specjalne technologie, takie jak aplikacje oparte na augmented reality lub systemy głosowe, które mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami w poruszaniu się po budynkach. Projektanci mogą wykorzystać te technologie, aby zapewnić większą dostępność do budynków i ułatwić przemieszczanie się.

Projektowanie dla dostępności to proces, który wymaga uwagi na wszystkich etapach. Projektanci powinni unikać tworzenia barier architektonicznych i koncentrować się na tworzeniu przestrzeni, które są dostępne i użyteczne dla wszystkich. Dostępna przestrzeń to nie tylko kwestia etyki, ale też pozwala na większe wykorzystanie budynków i zapewnia lepszą jakość życia dla wszystkich użytkowników.