Nie możesz spłacać kredytu? – kilka rad

Umorzenie kredytu hipotecznego

Umorzenie kredytu to po prostu odstąpienie banku od domagania się spłaty pożyczonych środków finansowych. Brzmi to bardzo dobrze, ale nie zawsze jest możliwe. Dla banku nie jest to opłacalne rozwiązanie, a więc nieczęsto można na nie liczyć. Nie jest to jednak niemożliwe – kiedy można z tego skorzystać? – odpowiedź znajdziesz w dalszych fragmentach niniejszego artykułu.

Kiedy mogę starać się o umorzenie kredytu hipotecznego?

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy można starać się o umorzenie kredytu hipotecznego? – na pewno zainteresuje cię fakt, iż można to zrobić. Banki decydują się na to niezwykle rzadko, ponieważ nie jest to dla nich opłacalne. Tak naprawdę, aby uzyskać zgodę należy znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej, która nie jest powodem działania kredytobiorcy. Najczęściej jest to możliwe w przypadkach:

  1. Utrata możliwości do wykonywania pracy zawodowej,
  2. Śmierć małżonka, jeśli wpływa to na znaczne obniżenie dochodów kredytobiorcy, albo ich stratę całkowitą,
  3. Niepełnosprawności uniemożliwiająca kontunuowanie albo podjęcie nowej pracy,
  4. Poważna choroba, która uniemożliwia pracę albo powoduje, iż wszelkie dochody zostają pochłonięte na przykład na leczenie,
  5. Katastrofa, która powoduje utratę mienia, jak na przykład pożar.

Co zrobić, aby kredyt został umorzony

Jeśli chcesz, aby kredyt został umorzony, możesz skorzystać z dwóch opcji:

  1. Wystąpienie do banku w sposób bezpośredni – trzeba oczywiście doręczyć podczas wizyty stosowny wniosek, użyć odpowiednich argumentów, które sprawią, iż pracownicy banku zgodzą się na umorzenie kredytu.
  2. Jeśli pierwszy sposób nie zadziała, można postarać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To jedyne wyjście dla osób, które wpadły w spiralę długów i nie mogą się z niej wydostać. Z tej opcji warto skorzystać, gdy sytuacja nie wynika z winy kredytobiorcy.

Pamiętaj, iż nawet jeśli bank nie zgodzi się na całkowite umorzenie kredytu, być może zgodzi się choć na częściowe. Zdarza się to dosyć często, jest więc realna szansa na powodzenie w tej kwestii.