Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Czy żywność i produkty z nią związane muszą być badane? Atest pzh do kontaktu z żywnością

W Polsce istnieje wiele instytucji, które mają za zadanie sprawować pieczę i nadzorować istotne dla ludzi sektory gospodarki. Jednym z nich jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, bądź też Państwowy Zakład Higieny.

atest pzh do kontaktu z żywnością

Jest to państwowy instytut, który ma za zadanie kontrolować higienę, epidemiologię i bezpieczeństwo żywności. Jest to państwowy instytut badawczo-naukowy, który regularnie bada i opiniuje różnego rodzaju produkty i towary na naszym rynku. Aby otrzymać atest pzh do kontaktu z żywnością trzeba przede wszystkim złożyć wniosek, przekazać tej instytucji wszystkie niezbędne dokumenty, a następnie przeprowadzić wskazane badania. Po ich wykonaniu można oczekiwać na wydanie atestów.

dopuszczenie do kontaktu z żywnością

Pamiętajmy także, że dopuszczenie do kontaktu z żywnością różnych preparatów chemii gospodarczej również musi odbywać się poprzez wydawanie odpowiednich atestów. Jest to bardzo ważne, bowiem wyłącznie bezpieczne towary mogą być dopuszczone do obrotu. Stosowanie niezbadanych preparatów, których nie przebadano w niezbędny sposób można się spodziewać, że nie będą one w żaden sposób bezpieczne.