Młóto – żywienie zwierząt hodowlanych

Dbanie o zwierzęta hodowlane (trzoda chlewna, bydło, drób) i zapewnienie im prawidłowych warunków bytowania to bardzo złożony proces, polegający na wielu składowych. Jedną z nich jest żywienie – dostarczanie pod względem ilościowym oraz jakościowym pokarmu, który zapewni zwierzętom odpowiednie substancje odżywcze oraz wspomoże ich odporność. Wbrew pozorom jest to proces długofalowy, który powinien być poparty wiedzą, a który w rezultacie ma wpływ na ostateczną jakość mięsa czy mleka.

Żywienie zwierząt hodowlanych – młóto

Produktów, którymi żywimy zwierzęta jest wiele, a jednym z nich może być młóto (wysłodziny) – produkt, który powstaje w procesie piwowarskim i jest wyrobem odpadowym. Znajduje się ono w kadzi filtracyjnej i jest to mieszanina osadu z łusek ziaren, kiełków oraz drobin słodu. To produkt sezonowy (głównie wiosna i lato), uzależniony od produkcji piwa, a w okresach wzmożonej produkcji zazwyczaj tańszy. Stanowi doskonałą paszę białkową oraz mlekopędną, dobrze trawiącą się w jelitach. Ma ono też swoje minusy: przede wszystkim jest nietrwałe, tak więc podwyższona temperatura powietrza uniemożliwia przechowywanie paszy dłużej niż 3 dni. Zimą liczba ta zwiększa się do 6 dni.

Konserwacja

Istnieje sensowna, choć jedyna jak dotąd forma konserwacji tego typu paszy, mianowicie kiszenie. Dzięki niskiej zawartości cukru i węglowodanów, zakiszenie młóta nie powinno stanowić problemów. Najlepsze w tym celu okażą się beczki lub rękawy.

Dawkowanie

Zakłada się, że 10kg paszy może zastąpić około 2kg treściwej mieszanki lub prawie 2,5kg poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Stosowanie go jako pokarmu ma dwie zasadnicze i wręcz kluczowe kwestie: ilość białka ogółem, którą dostarczamy zwierzętom oraz strukturę dawki. Wylicza się, że z 4kg masy możemy uzyskać produkcję mleka w ilości 1,8kg. W tym przypadku możemy dodać je np. do kukurydzy, czym zwiększymy bilans białkowo-energetyczny zwierząt, co w ostateczności przełoży się na produkcje mięsa lub mleka. Kolejna kwestia dotycząca struktury dawki jest bardziej skomplikowana. Zwierzęta takie jak np. krowy, aby podtrzymać odruch przeżuwania potrzebują długich części paszy, a więc: traw, siana lub słomy. Dlatego też powinno łączyć się wysłodziny z kiszonkami traw, a jeśli jest to niemożliwe – należy podawać zwierzętom siano lub słomę w ilość od 1 do 3kg, odpowiednio budując dawkę.

TMR – dawka kompletna

TMR (ang. total mixed ration) to w wolnym tłumaczeniu całkowicie zmieszana dawka. Jest to najpopularniejszy system żywienia krów i polega na mieszaninie pasz objętościowych i treściwych wraz ze składnikami witaminowo-mineralnymi. Młóto posiada zdolność do zlepiania cząstek paszy w TMR, a więc dzięki temu ograniczamy sortowanie paszy i zapewniamy jednorodne pobieranie.

Cena

Zmienną okazuje się nie tylko dostępność, ale również cena. Za tonę świeżej paszy zapłacimy od 240-260zł, w przypadku suszonej cena będzie wyższa. Zaleca się stosować formę świeżą, kiszoną zaś zachować w rezerwie – w przypadku gdy brak jest świeżych dostaw, lub właśnie wtedy, gdy ceny szybują w górę.